VIALAB SK

Sme technické laboratórium zabezpečujúce skúšobnú, kontrolnú a poradenskú činnosť pri výstavbe pozemných komunikácii.
Spolupracujeme s univerzitami a podieľame sa na tvorbe technických predpisov rezortu.

70

rokov skúseností

20

skúsených laborantov

Naše hlavné činnosti 

Naše laboratória sú vybavené najmodernejšími laboratórnymi prístrojmi na skúšanie asfaltov, asfaltových zmesí, kameniva, zemín  či stmelených zmesí.

Akreditácia