Udržateľnosť

Ekológia

Sme ekologicky zodpovední. Vážime si životné prostredie a dôsledne dodržiavame zásady jeho ochrany. Dávame si záležať na prevencii znečisťovania, sledujeme spotrebu energií, predchádzame vzniku odpadov a recyklujeme. Robíme skrátka všetko pre to, aby sme životné prostredie zaťažovali čo najmenej.

Uvedomujeme si svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu. Preto dbáme na to, aby všetky naše stavby, vďaka nášmu výskumu, využívali najmodernejšie a najšetrnejšie technológie a ich prevádzka zodpovedala súčasným prísnym ekologickým štandardom.

Bezpečnosť práce 

Naším cieľom je vytvárať také pracovné prostredie, ktoré zabezpečí nulovou úrazovosť všetkých, ktorí sa v našich laboratóriách pohybujú. Bezpečné a kvalitné pracovné podmienky sú pre nás samozrejmosťou, pretože vieme, že ľudia sú najväčším bohatstvom každého podniku.

Zodpovedný prístup

Ako jeden z najdôležitejších hráčov na stavebnom trhu na Slovensku si maximálne uvedomujeme svoju spoločenskú zodpovednosť. Preto dlhodobo podporujeme dobročinné aktivity a projekty, ako je napríklad občianske združenie Úsmev ako dar, ktoré sa stará o deti a rodiny v ťažkej životnej situácii alebo Nadáciu Via Pribina, ktorá podporuje projekty v oblasti sociálnej inklúzie.