Kontaktujte nás


VIALAB SK
 

Osloboditeľov 66
040 17  Košice

IČO: 45338159
IČ DPH: SK2022971346

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  

číslo účtu: 5027956283/0900

BIC (swift): GIBASKBX

IBAN: SK71 0900 0000 0050 2795 6283


Kontakt


vialab.sk@vinci-construction.com
+421  55 7261 101

Kontakt pre média

Mgr. Nikola Horizralová
PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti
nikola.horizralova@vinci-construction.com
+421 911 774 874

Kontakty laboratória

Vedenie spoločnosti

Konatelia

Ing. Peter Kovaľ
Ing. Daniel Hanko

Vedúci laboratórií

Ing. Ján Piroško-Kiráľ