Za každou kvalitnou stavbou hľadaj laboratórium

Laboratórium VIALAB SK poskytuje technickú podporu vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky. Ponúkame široký rozsah skúšok podľa metód zodpovedajúcich aktuálnym požiadavkám STN, EN a rezortným predpisom.

Skúšky vykonávame v plne vybavených laboratórnych priestoroch, ale aj priamo na mieste výstavby (in situ). Plníme potreby stavby od začiatku po finále. Vykonávame počiatočné skúšky typu materiálov pred začiatkom stavebných prác a aj kontrolné skúšky vykonávané priebežne počas realizácie stavby.

Portfólio laboratória tvoria skúšky komplexného prierezu komodít tvoriacich pozemnú  komunikáciu od zemín v podloží, cez stabilizované zeminy,  kamenivo a mechanicky spevňované kamenivo, cementovú stabilizáciu, asfalty či asfaltové zmesi.

Pomôžeme vám s technickým dohľadom v priebehu výstavby.

Participujeme na vývojových programoch celej skupiny VINCI.

Spolupracujeme s vysokými školami, štátnou správou a odbornými organizáciami pôsobiacimi v odbore pozemných komunikácii.

Sme súčasťou VINCI Construction CS, najväčšej stavebnej skupiny u nás

70

rokov skúseností 

2000

projektov ročne

4100

zamestnancov      

Tradícia a odkaz, na ktoré nadväzujeme, nás zaväzujú. Sme hrdí nielen na svoje projekty, ale aj na to, že sme súčasťou najväčšej stavebnej skupiny na území Českej republiky a Slovenska, VINCI Construction CS. Tá pôsobí vo všetkých stavebných oblastiach – od dopravného inžinierstva po pozemné staviteľstvo. Buduje nosné komunikácie, železničné i električkové trate, športové ihriská, mestské komplexy alebo vodné diela, bytové domy, priemyselné haly, opravuje historické pamiatky. VINCI Construction CS zamestnáva viac ako 4000 ľudí, každý rok dokončí približne 2000 projektov a je súčasťou nadnárodného koncernu VINCI.